canhothongminh.com.vn

KỆ TIVI ĐẸP GIÁ RẺ

Khách hàng có thể lựa chọn những mẫu kệ tivi dưới đây:

Kích thước:2.0*0.45*0.4m.Chất liệu:MDFnhập khẩu Malaysia.
Giá:4.500.000 VNĐ

------

Kích Thước :2.8*2.4*0.4m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá: 8.500.000 VNĐ

------

Kích thước: 2.0*0.35*0.4m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá: 5.000.000 VNĐ

------

Kích thước: 1.2*0.4*0.4m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:2.740.000 VNĐ

 --------

Kích thước: 2.0*0.4*0.4m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:4.900.000 VNĐ

 -------

Kích thước: Kệ tivi (2.0*0.45*0.4m), Lam (1.2*0.2m), Tủ trên (0.8*0.2*0.2m) Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:6.280.000 VNĐ

 ----------

Kích thước: Kệ tivi(1.8*0.4*0.4m), Kệ treo (0.4*0.6*0.2m). Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:4.620.000 VNĐ

 --------

Kích thước: 1.4*0.4*0.4m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:3.360.000 VNĐ

 --------

Kích thước: kệ tivi (1.6*0.4*0.4m), Lam (0.8*0.2*0.15m). Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:4.640.000 VNĐ

 ------

Kích thước:1.8*0.4*0.5m.Chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá:4.800.000 VNĐ

 --------

Kích thước:1.8*0.4*0.45m.Chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá:4.320.000 VNĐ

 --------

Kích thước:2.0*0.65*0.4m,Chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá:5.900.000 VNĐ

 --------

Kích thước:2.0*0.5*0.4m,Chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá:5.000.000 VNĐ

 -------

Kích thước: kệ tivi ( 2.0*0.5*0.4m), Lam dài:1.2*0.2*0.15m ( D*S*C),2 Lam ngắn:0.6*0.2m(D*S). Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu...
Giá:6.000.000 VNĐ

 ------

Kích thước: kệ tivi (2.2*0.45*0.4m), tủ trên(0.6*0.5*0.2m), kệ treo (1.2*0.2*0.2m). Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:8.380.000 VNĐ

 --------

Kích Thước :Kệ Dưới :1.6*0.4*0.4m ,Tủ đứng: 0.8*1.0*0.35m, Tủ treo: 0.8*1.0*0.35m, Lam1: 0.8*0.15*0.15m, Lam 2:...
Giá:8.560.000 VNĐ

 ----------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.4*0.35*0.4m ,Tủ Treo :0.4*0.8*0.3m (2 tủ ) Kệ Treo Giữa :1.6*0.4*0.2m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu...
Giá:8.640.000 VNĐ

 ----------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.2*0.35*0.4m ,Kệ Treo Trên :3.0*0.3*0.25m ,Kệ Treo Giữa :1.2*0.2*0.2m ,Tủ Đứng :0.8*0.85*0.3m . Chất...
Giá: 9.500.000 VNĐ

-------------

  Kệ Ti Vi Giá Rẻ SH 22

 

Kích thước:Kệ dưới 2.8*0.4*0.4 m, Kệ treo phải:1.2*0.3*0.2m,đợt:1.2*0.2m(2đợt),2 Kệ treo trái:1.0*0.5*0.2m Chất Liệu : MDF...

 

Giá:10.500.000 VNĐ

 

 ------------

kích Thước:Kệ Dưới:2.0*0.35*0.4m,Kệ Treo trên:3.0*0.3*0.25m ,Kệ Treo giữa:1.2*0.2*0.2m ,Tủ Đứng:0.8*0.85*0.3m . Chất Liệu...
Giá: 9.500.000 VNĐ

 ----------

Kích thước:Kệ treo dưới:1.8*0.3*0.4m, Kệ treo giữa:0.6*0.3*0.2m,Kệ treo trên: 1.8*0.3*0.3m,Tủ treo:0.3*1.2*0.25m(2 tủ),Chất...
Giá: 6.500.000 VNĐ

 ----------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.4*0.45*0.4m ,Tủ Treo :0.3*1.2*0.3m , Tủ Đứng :1.2*1.0*0.25m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá:9.500.000 VNĐ

 ----------

Vui lòng gọi 0943333206

 -------

Kích Thước :Kệ Dưới :1.2*0.35*0.4m ,Kệ Treo Trên :1.2*0.25*0.2m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá:3.900.000 VNĐ

 ---------

Kích Thước:Kệ Dưới:2.8*0.35*0.4m ,Kệ Treo Trên:1.0*0.3*0.25m,Kệ dưới:0.5*0.3*0.25m.Tủ treo trái:0.3*1.0*0.25m Chất Liệu :...
Giá: 8.500.000 VNĐ

 -------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.4*0.5*0.45m Chất Liệu : MDF chống ẩm nhập khẩu Malaysia ,Sơn PU .
Giá:5.700.000 VNĐ

 -----------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.0*0.6*0.45m ,Kệ Treo Trái :1.0*0.25*0.25m (3 hộp ). Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá:6.800.000 VNĐ

 ----------

Kích thước: Kệ dưới 2.4* 0.4 * 0.4 m, Kệ treo phải 1.6 * 0.2 * 0.25m, Kệ treo trái 0.8 * 0.6 * 0.2 m Chất Liệu : MDF nhập...
Giá:6.800.000 VNĐ

 -----------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.0*0.5*0.45m ,Kệ Treo Trên :2.0*0.4*0.3m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá: 5.800.000 VNĐ

 ----------

Kích thước:Kệ dưới:2.0*0.4*0.4m,kệ treo:0.8*0.8*0.3m,Đợt ngang:1.2*0.2m(2 đợt),chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá:7.500.000 VNĐ

 ----------

Kệ Ti Vi Giá Rẻ SH 52

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Kích Thước : Kệ Dưới : 3.2* 2.4* 0.45m    -   Chất liệuGỗ MDF nhập khẩu Malaysia .

 -------------

Kích thước:3.8* 2.2 * 0.45m Chất liệu: MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:10.500.000 VNĐ

 --------------

Kích thước: Kệ dưới:2.6*0.4*0.45 m,Kệ treo phải:2.0*0.9*0.2m,Background:1.2*1.2m Chất liệu: MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:8.500.000 VNĐ

 ------------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.4*0.3*0.45m , Kệ treo Trái:1.2*0.3*0.25m (3 hộp ), 2 đợt ngang :0.6*0.6m Và Background:1.2*2.4m . Chất...
Giá:8.300.000 VNĐ

 ---------

Kích Thước : Kệ Dưới :2.8*0.6*0.45m ,Kệ Treo :2.0*0.8*0.25m . Chất Liệu :MDF chống ẩm nhập khẩu malaysia sơn 2K.
Giá:8.300.000 VNĐ

 ------------

Kích Thước :2.8*2.0*0.4m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá: 8.300.000 VNĐ

 ----------

 Kệ tivi Gía Rẻ SH 95

Kích thước: 2.0*0.45*0.4m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá: 4.900.000 VNĐ

 ------------

Kích Thước:2.0*0.5*0.4m . Chất Liệu : MDF nhập khẩu Malaysia .
Giá: 4.100.000 VNĐ

 ----------

Kích thước:Kệ dưới:2.0*0.4*0.4m,Kệ trên:2.0*0.3*0.25m,đợt ngang:2.0*0.25m.Chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.5000.000 VNĐ

 -----------

Kích Thước:1.8*2.0*0.4m.Chất liệu:MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.200.000 Đ

 -----------

Kích thước: 2.4*2.0*0.25m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:9.900.000 VNĐ

 ------------

Kích thước:Kệ dưới:2.0*0.3*0.4m,3Kệ treo:1.0*0.3*0.25m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá: 9.500.000 VNĐ

 ----------

Kích thước: 1.4*0.45*0.4m Chất liệu: gỗ MDF nhập khẩu Malaysia
Giá:3.360.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang ở trang: Home Nội Thất Bán Lẻ KỆ TIVI ĐẸP GIÁ RẺ